parallax backgroundNaša agencija pomaga tujcem, tudi tistim, ki niso državljani EU, na podlagi nakupa d.o.o. ali samozaposlitve (registracija s.p.), pridobiti ustrezno delovno dovoljenje za prebivanje in delo, to uredimo lahko na dva načina:
 

NAKUP PODJETJA
Na ta način lahko pridobite delovno dovoljenje zase in za neomejeno število delavcev.

REGISTRACIJA S.P..
Za ustanovitev podjetja (s.p.) in pridobitev dovoljenja za delo oz. samozaposlitev je pogoj enoletno neprekinjeno zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji.

Z NAKUPOM PODJETJA

Za pridobivanje ustreznega delovnega dovoljenja za prebivanje na podlagi nakupa d.o.o., so pogoji naslednji da:

Podjetje aktivno posluje
Podjetje aktivno posluje
Ima zaposleno vsaj eno osebo vsaj 6 mesecev
Ni v postopku stečaja
Da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe

Cena za nakup takega podjetja, ki ima izpolnjene vse pogoje za pridobivanje delovnega dovoljenja je 13.700€, v paket je všteto:
- podjetje, ki ima izpolnjene pogoje za pridobitev delovnih dovoljenj
- priprava dokumentacije za prodajo
- obisk notarja
- ureditev termina s sodnim tolmačem
- prevod dokumentov


DOKUMENTI ki jih potrebujemo za registracijo d.o.o.

- slovenska davčna številka
- overjeno fotokopijo potnega lista
- potrdilo iz kazenske evidence matične države
- izjavo lastnika, kjer bo sedež vašega podjetja s.p.
- potrdilo o nekaznovanju
- potrdilo o plačanih davkih
- potrdilo, da niste delali na črno


* V kolikor želite pridobiti poleg dovoljenja za delo in prebivanje še dovoljenje A1, (tega lahko pridobimo v roku 3. dni), nam morate predložiti samo še pogodbo o poslovnem sodelovanju s tujcem.


*V primeru, da ste zainteresirani za nakup, se lahko slišimo in vidimo preko aplikacije Wibwr ali WhatsApp.

Z REGISTRACIJO S.P.

Cena za registracijo s.p. in pridobitev ustreznega dovoljenja za prebivanje je 1.470€. V paket je zajeto:

Registracija podjetja - samostojni podjetnik
Prijava v obvezno socialno zavarovanje
Pridobitev ustreznega enotnega dovoljenja za bivanje in delo - delovna viza
Ureditev dokumentov za morebitno delo v tujini (A1)
Najava davčnih podatkov
Bon v vrednost 20€ za vizitke
** V kolikor želite pridobiti poleg dovoljenja za delo in prebivanje še dovoljenje A1, (tega lahko pridobimo v roku 3. dni), nam morate predložiti samo še pogodbo o poslovnem sodelovanju s tujcem.


DOKUMENTI ki jih potrebujete za registracijo podjetja in dovoljenja za prebivanje so:
- slovenska davčna številka in EMŠO številka.
- fotografijo
- overjeno fotokopijo potnega lista
- dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju
- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje
- potrdilo iz kazenske evidence matične države
- izjavo lastnika, kjer bo sedež vašega podjetja s.p.
- potrdilo o nekaznovanju
- potrdilo o plačanih davkih
- potrdilo, da niste delali na črno

Za nakup podjetja, vam ni potrebno priti v Slovenijo, lahko vse uredimo z notarsko overjenimi pooblastili.

100% vam garantiramo, da so vsa naša podjetja brez dolgov in obveznosti, imajo izpolnjene pogoje za pridobivanje delovnih dovoljenj, kar zapišemo tudi v notarski pogodbi.

V primeru, da z našimi storitvami niste zadovoljni, vam vrnemo denar in odkupimo podjetje.

WHATSAPP/VIBER : +386 70 444 222
PREDSTAVITVENI VIDEO: https://www.facebook.com/Odpripodjetje/videos/1013225462817951

    S prijavo se strinjam s Splošnimi pogoji in se zavedam, da lahko svojo privolitev kadarkoli umaknem.