parallax background

Za ustanovitev D.O.O. NE potrebujete 7500€!

Odpri podjetje smo agencija, ki se ukvarja z ustanovitvijo, prodajo in nakupom podjetij že od leta 2009. Od ostalih podobnih agencij se razlikujemo v tem, da edino naše podjetje v Sloveniji ustanovi podjetje direktno na vaše ime, na način da založimo ustanovitveni kapital v višini 7.500€. Tako, da ste vi lastnik in direktor svoje lastne družbe, že od samega začetka.


Naša agencija pomaga tujcem, tudi tistim, ki niso državljani EU, na podlagi nakupa d.o.o. ali samozaposlitve (registracija s.p.), pridobiti ustrezno delovno dovoljenje za prebivanje in delo, to uredimo lahko na dva načina:

1. Z REGISTRACIJO S.P.
Za ustanovitev podjetja (s.p.) in pridobitev dovoljenja za delo oz. samozaposlitev je pogoj enoletno neprekinjeno zakonito prebivanje v Republiki Slovenij in naslednji dokumenti:

Cena za registracijo s.p. in pridobitev ustreznega dovoljenja za prebivanje je 1.470€. V paket je zajeto:
- registracija podjetja - samostojni podjetnik
- prijava v obvezno socialno zavarovanje
- pridobitev ustreznega enotnega dovoljenja za bivanje in delo - delovna viza
- ureditev dokumentov za morebitno delo v tujini (A1)
- najava davčnih podatkov
- bon v vrednost 20€ za vizitke
* V kolikor želite pridobiti poleg dovoljenja za delo in prebivanje še dovoljenje A1, (tega lahko pridobimo v roku 3. dni), nam morate predložiti samo še pogodbo o poslovnem sodelovanju s tujcem.

2. Z NAKUPOM PODJETJA

Za pridobivanje ustreznega delovnega dovoljenja za prebivanje na podlagi nakupa d.o.o., so pogoji naslednji da:
- podjetje aktivno posluje,
- ima zaposleno vsaj eno osebo vsaj 6 mesecev,
- ni v postopku stečaja,
- da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe,
-ima poravnane vse davčne obveznosti na dan oddaje vloge za enotno dovoljenje

Cena za nakup takega podjetja, ki ima izpolnjene vse pogoje za pridobivanje delovnega dovoljenja je 9.700€, v paket je všteto:
- podjetje, ki ima izpolnjene pogoje za pridobitev delovnih dovoljenj
- svetovanje in pomoč pri prepisu podjetja
- priprava dokumentacije za prodajo
- obisk notarja
* V kolikor želite pridobiti poleg dovoljenja za delo in prebivanje še dovoljenje A1, (tega lahko pridobimo v roku 3. dni), nam morate predložiti samo še pogodbo o poslovnem sodelovanju s tujcem.

----------------------------------------------------------------------

Naša agencija pomaže strancima, čak i onima koji nisu državljani EU, da na osnovu kupovine društva s ograničenom odgovornošću ili samozapošljavanja (ako se registruju kao samostalni preduzetnici) steknu odgovarajuću radnu dozvolu za boravak i rad, a to možemo učiniti na dva načina:

1. REGISTRACIJOM SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA
Za osnivanje kompanije (samostalni preduzetnik) i sticanje dozvole za rad, odnosno samozapošljavanje uslov je jednogodišnji neprekidan boravak u Republici Sloveniji u skladu sa zakonom i sljedeći dokumenti:
Cijena registracije samostalnog preduzetnika i sticanje odgovarajuće boravišne dozvole iznosi 1.470 €, a paket uključuje:
   registraciju kompanije  -  samostalni preduzetnik
  prijavu na obavezno socijalno osiguranje
  dobivanje odgovarajuće jedinstvene boravišne i radne dozvole - radne vize
  sređivanje dokumenata za mogući rad u inostranstvu (A1)
  najava poreznih podataka
  bon u vrijednosti 20 € za podsjetnice
* Ako uz radnu i boravišnu dozvolu želite steći i dozvolu A1 (ista se može dobiti u roku od 3 dana), morate nam samo dostaviti ugovor o poslovnoj saradnji sa strancem.

 2. KUPOVINOM KOMPANIJE
Za dobivanje odgovarajuće radne dozvole za boravak na osnovu kupovine društva s ograničenom odgovornošću uslovi su sljedeći:
• kompanija mora aktivno poslovati,
• kompanija mora imati barem jednu osobu zaposlenu i to najmanje 6 mjeseci,
• kompanija ne smije biti u stečajnom postupku,
• na evidenciji nezaposlenih ne postoji odgovarajuća nezaposlena osoba,
• kompanija mora imati podmirene sve porezne obaveze na dan podnošenja zahtjeva za jedinstvenu dozvolu
Cijena kupovine kompanije koja je zadovoljila sve uslove za dobivanje radne dozvole iznosi 9.700 €, a paket uključuje:
• kompaniju koja ispunjava uslove za dobivanje radnih dozvola
• savjetovanje i pomoć oko prepisa kompanije
• pripremu dokumentacije za prodaju
• posjeta javnog notara
* Ako uz radnu i boravišnu dozvolu želite steći i dozvolu A1 (ista se može dobiti u roku od 3 dana), morate nam samo dostaviti ugovor o poslovnoj saradnji sa strancem.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte me na +386 70 444 222.
Želim vam lijep i uspješan dan!