parallax background


Naša agencija pomaže strancima, čak i onima koji nisu državljani EU, da na osnovu kupovine društva s ograničenom odgovornošću ili samozapošljavanja (ako se registruju kao samostalni preduzetnici) steknu odgovarajuću radnu dozvolu za boravak i rad, a to možemo učiniti na dva načina:


 

SA KUPOVINOM TVRTKE
Na taj način možete dobiti radnu dozvolu za sebe i neograničen broj radnika.

SA PRIJAVOM S.P.
Osnivanje tvrtke (s.p.) i dobivanje dozvole za rad ili samozapošljavanje uvjet je jedna godina neprekinutog legalnog boravka u Republici Sloveniji.

KUPOVINOM TVRTKE

Za pridobivanje odgovarajuče radne dozvole za boravak na temelju kupnje d.o.o., uvjeti su sljedeči:

Ima zapošljeno najmanje 1 osobu bar 6 mjeseci
Tvrtka aktivno posluje
Nije u stečajnom postupku
Da u evidenciji nezaposlenih ne postoji odgovarajuča nezaposlena osoba
Da su podmirene sve porezne obveze na dan podnošenja zahtjeva za jedinstvenu dozvolu

Cijena kupnje take tvrtke koja je ispunila sve uvjete za dobivanje radne dozvole iznosi 13.700€. U paketu je uključeno:

- poduzeče koje je ispunilo uvjete za dobivanje radnih dozvola
- savjeti i pomoč s prijepisima tvrtki
- priprema dokumentacije za pDOKUMErodaju
- dogovor kod notara
- dogovor sastanka sa sudskim tumačem
- prijevod dokumenata

DOKUMENTI koje trebamo za registrirati d.o.o.

- slovenski porezni broj
- ovjerenu fotokopiju putovnice
- potvrda iz kaznene evidencije matične države
- izjava vlasnika u kojoj če biti sjedište vašeg poduzeča
- potvrda o nekažnjavanju
- potvrda o plačenom porezu
- potvrda da niste radili ilegalno

* U koliko želite uz radnu i boravišnu dozvolu želite dobiti i dozvolu A1 (to se može dobiti u roku 3 dana), trebate samo podnijeti ugovor o poslovnoj suradnji sa strancem


* U slučaju, da ste zainteresirani za kupnju, možemo da se čujemo i vidimo putem aplikacije Viber ili WhatsApp.

SA PRIJAVOM S.P.

Cijena za registraciju s.p. i dobivnje odgovarajuče boravišne dozvole iznosi 1.470€. U paketu je uključeno:

Registracija poduzeča - samostalni poduzetnik
Prijava u obavezno socijalno osiguranje
Ishođenje odgovarajuče jednokratne boravišne i radne dozvole
Sređivanje dokumenata za moguči rad u inozemstvu (A1)
Najava poreznih podataka
Bon u vrijednosti 20€ za posjetnice
* U koliko želite uz radnu i boravišnu dozvolu želite dobiti i dozvolu A1 (to se može dobiti u roku 3 dana), trebate samo podnijeti ugovor o poslovnoj suradnji sa strancem.


DOKUMENTI koji su vam potrebni za registraciju tvrtke i dozvole boravka su:
- slovenski porezni broj i EMŠO broj
- fotografija
- ovjerenu fotokopiju putovnice
- dokaz o obveznom zdravstvenom osiguranju
- dokaz o dovoljnim sredstvima za život
- potvrda iz kaznene evidencije matične države
- izjava vlasnika u kojoj če biti sjedište vaše tvrtke/s.p.
- potvrda o nekažnjavanju
- potvrda o plačenom porezu
- potvrda da niste radili ilegalno

Da biste kupili tvrtku, ne morate doči u Sloveniju, sve možemo dogovoriti s javnobilježničkim ovlaštenja.

100% jamčimo da su sve naše tvrtke bez dugova i obveza, da su ispunile uvjete za dobivanje radnih dozvola, što je također zapisano u ugovoru o bilježništvu

U slučaju da niste zadovoljni našim uslugama, vratit čemo vam novac i kupiti tvtrku.

WHATSAPP/VIBER: +386 70 444 222
PREDSTAVITVENI VIDEO:
  • KLIKNITE OVDJE
    • Registracijom se slažem sa Opčim uvjetima i svjestan sam, da mogu svoj pristanak povuči u bilo kojem trenutku.