parallax background

Naša agencija pomaže strancima, čak i onima koji nisu državljani EU, da na osnovu kupovine društva s ograničenom odgovornošću ili samozapošljavanja (ako se registruju kao samostalni preduzetnici) steknu odgovarajuću radnu dozvolu za boravak i rad, a to možemo učiniti na dva načina:


1. REGISTRACIJOM SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA
Za osnivanje kompanije (samostalni preduzetnik) i sticanje dozvole za rad, odnosno samozapošljavanje uslov je jednogodišnji neprekidan boravak u Republici Sloveniji u skladu sa zakonom i sljedeći dokumenti:
Cijena registracije samostalnog preduzetnika i sticanje odgovarajuće boravišne dozvole iznosi 1.470 €, a paket uključuje:
• registraciju kompanije  -  samostalni preduzetnik
• prijavu na obavezno socijalno osiguranje
• dobivanje odgovarajuće jedinstvene boravišne i radne dozvole - radne vize
• sređivanje dokumenata za mogući rad u inostranstvu (A1)
• najava poreznih podataka
• bon u vrijednosti 20 € za podsjetnice
* Ako uz radnu i boravišnu dozvolu želite steći i dozvolu A1 (ista se može dobiti u roku od 3 dana), morate nam samo dostaviti ugovor o poslovnoj saradnji sa strancem.

 2. KUPOVINOM KOMPANIJE
Za dobivanje odgovarajuće radne dozvole za boravak na osnovu kupovine društva s ograničenom odgovornošću uslovi su sljedeći:
• kompanija mora aktivno poslovati,
• kompanija mora imati barem jednu osobu zaposlenu i to najmanje 6 mjeseci,
• kompanija ne smije biti u stečajnom postupku,
• na evidenciji nezaposlenih ne postoji odgovarajuća nezaposlena osoba,
• kompanija mora imati podmirene sve porezne obaveze na dan podnošenja zahtjeva za jedinstvenu dozvolu
Cijena kupovine kompanije koja je zadovoljila sve uslove za dobivanje radne dozvole iznosi 13.700€, a paket uključuje:
• kompaniju koja ispunjava uslove za dobivanje radnih dozvola
• savjetovanje i pomoć oko prepisa kompanije
• pripremu dokumentacije za prodaju
• posjeta javnog notara
* Ako uz radnu i boravišnu dozvolu želite steći i dozvolu A1 (ista se može dobiti u roku od 3 dana), morate nam samo dostaviti ugovor o poslovnoj saradnji sa strancem.

WHATSAPP: +386 70 444 222
VIDEO: https://www.facebook.com/Odpripodjetje/videos/1013225462817951